PARTNER

  Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development (BIDV)
Unit financing the project
  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình
Đơn vị thi công

Hotline : (84-4) 668.00.886


No. 35 Le Van Thiem Street, Thanh Xuan District, Hanoi

Copyright: Quang Minh Trading and Construction Company

Developed by Mato Creative